Products:
Sanyo >> E-CAP
16CE100AX 100uf 16v 20% 6.3X6mm 1k/reel SMD Ecap SANYO
16CE100FS 100uf 16v 20% 6.3x5.4mm 1k/rl SMD Ecap SANYO
16CE220AX 220uf 16v 20% 6.3x7.7mm 900/rl SMD Ecap SANYO
25CE100AX 100uf 25v 20% 6.3x7.7 Low E Chip Ecap 900/rl SANYO
25SC10M+TS CAP ELEC 10uf 25v 20% 6.3x7.8 P2.5 1.5k/bx SANYO
25SVPD39M 39uf 25v 20% ESR 10x7.9mm 500/rl Chip ALEcap SANY0
35CE10AX 10uf 35v 20% 5x6mm SMD Ecap 1k/reel SANYO
35CE1500AX 1500uf 35v 20% 16x16 SMD Ecap 125/bx SANYO
35CE220AX 220uf 35v 20% low ESR Ecap 8x10.2 500/reel SANYO
35CE22AX 22uf 35v 20% 5x6mm 1k/reel SMD Ecap SANYO
35CE330KX 330uf 35v 20% 10x10.2mm 500/rl SMD Ecap SANYO
4SVP68M 68uf 4v 20% 5.3x6 SMD Ecap 1.5k/reel SANYO
50CE1000AX 1000uf 50v 20% 16x16.5mm SMD Ecap 125/reel SANYO